Historisk arkiv

Oppretter internasjonalt verneområde for sjøfugl

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Sjøfugl er blant verdens mest truede virveldyr. De reiser over lange avstander og møter utfordringer både i sine leveområder til havs og på land. 15 europeiske land har nå gått sammen om å opprette det hittil største verneområdet for sjøfugl nordøst i Atlanterhavet.

Verneområdet ble vedtatt 1. oktober i Portugal under ministermøtet for partene i OSPAR-konvensjonen. OSPAR er en internasjonal avtale har som formål å beskytte det marine miljøet i det nordøstlige Atlanterhavet.

- Sjøfugl reiser over store avstander, og området som nå vernes er i bruk av veldig mange av sjøfuglene som også hekker i Norge. At vi nå får dette verneområdet på plass er en god nyhet for miljø, artsmangfold og natur i store deler av Europa, sier statssekretær Maren Hersleth Holsen (V), som har deltatt på møtet i Portugal.

Verneområdet er på 595,196 km2 , og har fått navnet North Atlantic Current and Evlanov Sea basin Marine Protected Area. Området befinner seg utenfor nasjonal jurisdiksjon, i et område vest av Irland, sør-vest av Grønland og Island. Det vil bli det største marine verneområdet i den nordøstlige delen av Atlanterhavet.

Området er pekt ut fordi havstrømmene og næringsforholdene gjør at området egner seg spesielt godt som oppholdssted for sjøfugl.

Ny strategi for 2030

De 15 landene, sammen med EU, ble samtidig enige om en felles strategi for Nordøst-Atlanteren fram mot 2030 for å redusere forurensning, bevare og styrke det biologiske mangfoldet og begrense påvirkninger på havmiljøet av klimaendringer. Her sier landene blant annet at 30 prosent av OSPAR-landenes havområder skal være vernet eller beskyttet innen 2030.

Strategien inneholder også mål for å bekjempe forsøpling og forurensing. Forekomsten av de vanligste engangsplastene og marinrelaterte plastforekomstene på strender skal reduseres med minst 50 prosent innen 2025, og med 75 prosent innen 2030.

- Det er ambisiøse mål landene nå har blitt enige om. Engangsplast forurenser og påfører skader på både dyreliv og miljø. Felles tiltak og mål, slik som OSPAR nå har blitt enige om, er nødvendig for å få en slutt på plastforsøplingen av havene våre, sier Hersleth Holsen.

 North Atlantic Current and Evlanov Sea basin Marine Protected Area
Verneområdet er på 595,196 km2 , og har fått navnet North Atlantic Current and Evlanov Sea basin Marine Protected Area . Området befinner seg utenfor nasjonal jurisdiksjon i et område vest av Irland, sør-vest av Grønland og Island. Det vil bli det største marine verneområdet i den nordøstlige delen av Atlanterhavet. Foto: OSPAR