Historisk arkiv

Gjennombrudd for regnskogbevaring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Private selskaper, stater, organisasjoner og urfolk forplikter seg til å stanse all avskoging innen 2030.

I New York-erklæringen om skog forplikter partene seg til å bidra til å halvere avskogingen av tropisk naturskog innen 2020 og stanse den innen 2030. Ifølge erklæringen vil tiltakene kunne bidra til å spare atmosfæren for mellom 4,5 og 8,8 milliarder tonn CO2 årlig innen 2030. Til sammenlikning var USAs utslipp i 2012 på 5,2 milliarder tonn og Kinas på 9,86. Utslippene fra verdens samlede transportsektor utgjør om lag én milliard tonn CO2-årlig.

Blant deltakerne på toppmøtet var regjeringssjefer, administrerende direktører for noen av verdens største innkjøps- og palmeoljeselskaper, og representanter for urfolk og frivillige organisasjoner. Til sammen rundt 150 representanter fra stater, private selskaper og organisasjoner sluttet seg til erklæringen.

Les mer på Statsministerens kontor sine nettsider.

New York Declaration on forest (pdf)

Endorsers on The New York Declaration on forests (pdf)