Historisk arkiv

Nordisk rapport hormonforstyrrende stoffer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

En ny rapport viser at landene i EØS-området kan spare store beløp hvert år hvis bruken av hormonforstyrrende stoffer reduseres. De nordiske miljøministrene har gått sammen om å kreve at EU treffer tiltak.

Hvert år koster det EU-landene minst 4,5 mrd.  kroner i tapt arbeidsevne og økte helseutgifter ved at innbyggerne blir utsatt for hormonforstyrrende stoffer – og dette tallet er kanskje bare toppen av isfjellet. Dette kommer frem i den nye rapporten ”The cost of inaction” – eller kostnaden ved ikke å gjøre noe, utarbeidet i felleskap mellom myndighetene i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Resultatene har fått de nordiske milljøministrene til sammen å kreve at EU-kommisjonen fastsetter kriterier for når et stoff anses som hormonforstyrrende og setter i verk tiltak for å redusere bruken av hormonforstyrrende stoffer.

- Hormonforstyrrende stoffer er et problem som jeg ser på med største alvor. Den nordiske rapporten viser at stoffene ikke bare skader mennesker og miljø, men også er en stor økonomisk byrde for samfunnet. På enda et felt ser vi at miljøtiltak ikke bare er til fordel for miljøet, men også  har helse- og økonomiske effekter, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Hormonforstyrrende stoffer kan føre til at gutter blir født med misdannede kjønnsorganer, at de kan få problemer med å få barn senere i livet og at de kan utvikle testikkelkreft når de blir voksne. Rapporten setter tall på hva dette koster samfunnet. Vi kjenner flere andre negative effekter av hormonforstyrrende stoffer som ikke inngår i rapporten. Det er derfor grunn til å tro at stoffene koster mer enn de 4,5 mrd. kroner som rapporten oppgir.

- Norge og EU har stort sett et felles og godt kjemikalieregelverk, men det finnes fortsatt klare forbedringspunkter. Vi må blant annet få felles kriterier for hva som er hormonforstyrrende stoffer slik at vi kan få disse stoffene ut av forbrukerprodukter. Et forslag til slike kriterier skulle allerede ha vært lagt frem, og Norge er blant landene som presser på for å få fortgang i arbeidet, sier Tine Sundtoft.

De nordiske ministrene sender nå rapporten til EU-kommisjonen for å få satt fart i arbeide med å regulere hormonforstyrrende stoffer.

Last ned rapporten: The Cost of Inaction - A socioeconomic analysis of costs linked to effects of endocrine disrupting substances on male reproductive health (pdf)