Historisk arkiv

Diskuterte Digital Agenda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

EUs toppbyråkrat for IKT og telekom, Robert Madelin, møtte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner under et besøk i Oslo denne uken.

Madelin leder en gruppe knyttet til gjennomføring av Digital Agenda for Europa. Norgesbesøket var et ledd i EU-kommisjonenes ”Going Local-initiativ”.

På denne måten vil EU skape oppmerksomhet om Digital agenda for Europa – og hente kunnskap og inspirasjon fra andre land – denne gangen fra Norge.

- Den norske regjeringen er opptatt av å modernisere offentlig sektor. Mange snakker om det, men få gjør noe med det. Norge er ledende på dette området, uttalte Madelin.

Foruten møtet med statsråden, deltok Madelin på et seminar om europeisk IKT-politikk i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nett-TV: Seminar om Europeisk IKT-politikk

Statssekretær Paul Chaffey innledet med å gi uttrykk for at regjeringen ønsker et enda tettere samarbeid med EU innen IKT og digitalisering.

- Vi vil styrke vår deltakelse i de arenaer som er naturlig gjennom EØS-avtalen, uttalte Chaffey.

Madelin besøkte senere på dagen Telenor, den norsk sky-leverandøren Jottacloud og Alliance Venture.

IKT-politikken står øverst på dagsorden i EU. I videoklippet over svarer EU-topp Robert Madelin og statssekretær Paul Chaffey på hva EU og Norge kan lære av hverandres digitale agendaer.