Historisk arkiv

Arbeidet med statlig reguleringsplan for regjeringskvartalet i gang

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I dag starter arbeidet med statlig reguleringsplan for det nye regjeringskvartalet ved at forslag til planprogram sendes på høring. - Alle som har interesse i saken har nå muligheten til å uttale seg i den åpne høringen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Det nye regjeringskvartalet skal bli moderne, ha levende og trygge byrom og romme gode arbeidsplasser, sier Jan Tore Sanner.

I forslag til planprogram beskrives opplegget for det videre planarbeidet, hvilke utredninger som foreslås gjennomført og hvordan medvirkning og mulighet for deltakelse i planprosessen skal ivaretas. Viktige temaer er blant annet bymiljø, kulturminner og kulturmiljø, trafikk og miljøforhold.

Statsbygg gjennomfører den statlige planprosessen på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Frist for å komme med uttalelse til planprogrammet er 27. mars.

Se også:

Statsbyggs nettside om planprosessen