Historisk arkiv

Samisk kultur og historie til norsk ungdom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Elle Káre Somby og Lisa Kajsa Vesterheim Skoglund er samiske veivisere og formidler samisk kultur og historie til norsk skoleungdom. Tidligere denne uken satt statsråd Jan Tore Sanner på skolebenken sammen med elever ved Kuben videregående skole for å lære mer om samisk levesett.

Mange skoler ønsker besøk av de samiske veiviserne. Elle Káre Somby (gul genser) og Lisa Kajsa Vesterheim Skoglund var denne uken hos Kuben videregående skole i Oslo. Foto: Kvandal / KMD

Hva forbinder dere med Altaaksjonen? Med lysbilder og kunnskap blir samisk historie formidlet. Veiviserne snakker om norsk samepolitikk de siste hundre årene og fornorskingspolitikken som startet rundt 1850, hva den har betydd for samisk språk og kultur, og hvordan Altaaksjonen ble et vendepunkt i samepolitikken og skapte en norsk urfolkspolitikk. Veiviserne viste også eksempler på tradisjonelle samiske kofter og dreiningen mot flere ulike stoffer i fest- og festivalkofter.

Statsråd Sanner var fornøyd med veiviserne og engasjementet til skoleelevene.

- Jeg synes de samiske veiviserne var gode pedagoger og flinke til å engasjere elevene i undervisningen, sa Sanner etter skoletimen.

Samiske veivisere er mellom 18-25 år og kommer fra forskjellige samiske miljøer i Norge. De har som oppgave å formidle samisk kultur, historie og samfunnsforhold til ungdom over hele landet. Skoler er viktige arenaer og denne uken var det Kuben videregående skole i Oslo som fikk besøk.

- Veiviserordningen er viktig fordi samisk ungdom får møteplasser og fordi ungdom over hele landet får innsikt i samisk kultur og samfunnsforhold. Dette tror jeg er viktig for å gi ungdom kunnskap om samisk kultur og for å forebygge diskriminering mot den samiske befolkningen, sa Sanner.

Samiske veivisere er en ordning som ble opprettet som et 3-årig prøveprosjekt av daværende kommunal- og regionalminister Erna Solberg i 2004, og er siden blitt en permanent ordning. Administrasjonen av ordningen er lagt til Samisk høgskole som også har stått for opplæringen av veiviserne.

NRK Sápmi dekket de samiske veivisernes besøk på Kuben videregående. Foto: Kvandal /KMD