Historisk arkiv

Frivillige organisasjoner viktigere enn noensinne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Samfunnet trenger de frivillige organisasjonene for å ta vare på og utvikle velferd, trygghet og trivsel, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Torsdag møtte han ledere i frivillige organisasjoner på Ledertinget 2016 for å snakke om lederskap i et samfunn i omstilling og endring.

Samspill og tillit
- Norge kan ikke møte de utfordringer vi nå står overfor uten at dere – som representerer frivillige organisasjoner – får armslag og tillit til å bidra, var budskapet fra Sanner.

Han mener et best mulig samspill mellom offentlige myndigheter og sivilsamfunnet er avgjørende for å håndtere arbeidsledighet, asyl- og integreringsutfordringer, fattigdom og miljø- og klimaproblemer.

Hverdagsintegrering
Han la spesielt vekt på hva frivilligheten kan bidra når det gjelder inkludering og integrering.

- Det er et mål for samfunnet at de som er flyktninger i dag, kan bli samfunnsborgere i morgen. Hverdagsintegreringen er helt avhengig av sivilsamfunnet og frivilligheten. Den gode naboen som også tar med seg den nye nabogutten fra Syria på fotballtrening. Eller damene i nabolaget som inviterer kvinnene fra Somalia til matlaging og prat, sa Sanner.

Han understreket at det ikke er naturlig å opprettholde et skarpt skille mellom hva offentlig sektor skal gjøre, hva privat sektor skal gjøre og hva frivillige skal gjøre. 

- Spørsmålet er hvordan kan vi løse oppgavene sammen, sa kommunal- og moderniseringsministeren.

Verdigrunnlag og valg
Han snakket også om hva som er viktigst for ledere når endring presser på.

- Vi må forstå at endring og omstilling skaper usikkerhet og utrygghet. Samtidig er jeg overbevist om at vi kan endre og omstille oss i møte med en ny tid – uten at vi mister det vi setter mest pris ved det norske samfunnet. Forutsetningen er er at vi har et solid verdigrunnlag somkan hjelpe oss til å ta de riktige valgene, sa Sanner.

 Les hele talen her.