Historisk arkiv

Offentleg søkjarliste til stillinga som direktør for Difi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Søknadsfristen til stillinga som direktør i Difi gjekk ut 3. februar 2016. Det er 17 søkjarar til stillinga, fem kvinner og 12 menn.

Namn Alder Kjønn Noverande stilling Kommune
Aasen, Marianne Stokkereit 49 K

Sektorsjef teknisk (tilsvarende
kommunaldirektør)

Longyearbyen

Carlsen, Rune 41 M Systemsjef IT system Frogner
Dybdahl, Torbjørn 57 M Daglig leder Lindesnes
Fiksdalstrand, Tom 46 M Senior Executive Advisor / Owner Arendal
Fjugstad, Frank 39 M Specialist Engineer - Electrical systems Oslo
Gaarder, Thorbjørn Johan 60 M Chief credit officer Oslo
Haugen, Bjørn Øyvind 41 M Management Consultant Hølen
Knezevic, Marena 44 K Kontorleder Slemdal skole Kolbotn
Nordbø-Rasmussen, I. Catrine 37 K HR-direktør Loddefjord
Schjerva, Roger 48 M Sjeføkonom Halden
Silva, Sérgio 37 M Assembly and Test Engineer Laksevåg
Sjøholt, Randi Marie 53 K Adm. direktør Sogndal
Skjoldevik, Sarah-Stephanie   K Co-Founder and Project Director England
Sørensen, Inga  49  K Rådmann Havøysund
Sutorius, Steffen 45 M

Director / leder konseptvalg og
forretningsplaner

Oslo

Toft, Jim 42 M Vice President Dubai
Torneberg, Sven 58 M Konsulent Kolbotn