Historisk arkiv

Offentlig søkerliste til stillingen som direktør i Statens kartverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Søknadsfristen til stillingen som direktør i Statens kartverk gikk ut 28. oktober 2019. Det er 12 søkere til stillingen, to kvinner og ti menn.

Navn Alder Nåværende stilling Kommune Kjønn
Thorbjørn Gaarder 64 Chief credit officer Oslo M
Asle Johansen 57 Økonomidirektør Hønefoss M
Unntatt offentlighet       M
Tor Ivar Solsrud Majercsik   Fylkeskartsjef Oslo M
Silke Neumann 30 Produksjonsplanlegger /Industrivernleder Jevnaker K
Unntatt offentlighet       M
Sutharshan Nadarajah 50 VP Engineering Lillestrøm M
Tomas Martin Holtan 47 Avdelingsdirektør formidlingstjenesten Hønefoss M
Reidun Kittelsrud 45 Fung. leder tjenester og stab Gran K
Nils Karbø 56 Avdelingsdirektør, leder av vegavdeling Akershus Ås M
Kjell Graskopf 40 Fagansvarlig Hønefoss M
Unntatt offentlighet       M