Historisk arkiv

Rivetillatelsen for Y-blokken gis ikke utsatt iverksetting

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etter en konkret vurdering kommet til at det ikke er grunnlag for å gi utsatt iverksetting av rivetillatelsen for Y-blokken.

Oslo kommune innvilget 13. desember 2019 tillatelse for riving av Y-blokken. Tillatelsen ble klaget inn for Fylkesmannen i Oslo og Viken, og kommunen ga utsatt iverksetting av tillatelsen til klagene var behandlet av Fylkesmannen. I vedtak av 21. februar 2020 stadfestet Fylkesmannen rivetillatelsen.

Fortidsminneforeningen, Oslo Arkitektforening og Norske Arkitekters Landsforbund har varslet at de vil gå til søksmål mot departementet for å stanse rivingen av Y-blokken. De har i den forbindelse bedt om at det gis utsatt iverksetting av rivetillatelsen til rettskraftig dom foreligger.  

Departementet har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke skal gis utsatt iverksetting av rivetillatelsen. Det er bl.a. lagt vekt på at utsatt iverksetting vil forårsake betydelige økonomiske konsekvenser for det offentlige og være til hinder for gjennomføring av politisk fattet vedtak om å gjenreise regjeringskvartalet. Departementet har også lagt vekt på at søksmål høyst sannsynlig ikke vil få et annet utfall enn at reguleringsplanen og rammetillatelsen opprettholdes som gyldige.

Statsbygg får i oppdrag å sette i gang forberedende arbeider med å rive Y-blokken.

Beslutningen om ikke å gi utsatt iverksetting kan leses her.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00