Forsiden

Historisk arkiv

Nasjonale minnemarkeringer 22. juli 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

De nasjonale minnemarkeringene for 22. juli i år vil finne sted i regjeringskvartalet, i Oslo domkirke og på Utøya. Det blir også et større arrangement om kvelden som vises på TV.

Les mer om programmet for 10-årsmarkeringen her

Det nasjonale minnestedet etter 22. juli skal etableres ved Utøyakaia, på fastlandet ved fergeleiet innenfor Utøya i Hole kommune. Minnestedet ble påbegynt i 2020, og er nå under oppføring. Det vil bli et vakkert og verdig sted for etterlatte, overlevende, frivillige, hjelpemannskaper, nåværende og fremtidige generasjoner.

Etter dialog med Støttegruppen etter 22. juli og AUF, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet at det ikke blir en offisiell åpning av minnestedet på Utøyakaia 22. juli i år. Det er to årsaker til dette. Den første årsaken er at pandemien kan legge begrensninger på hvor mange som kan samles ved det nye minnesmerket, noe som kan medføre at ikke alle de pårørende og etterlatte får anledning til å delta på åpningen. Den andre årsaken er at området rundt minnesmerket på Utøyakaia fortsatt vil være en byggeplass, blant annet fordi det bygges en ny adkomstvei ned til kaia.