Historisk arkiv

Ønsker innspill til kommisjonens forslag til regelverk for digitale tjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Europakommisjonen presenterte 15. desember 2020 sin regelverkspakke for digitale tjenester. Den er en sentral del av EUs nye digitale strategi, og skal regulere tilbydere av ulike digitale tjenester, som e-handelstjenester, sosiale medier og digitale plattformer.

Forslagene skal bidra til å sikre grunnleggende rettigheter for alle brukere av digitale tjenester, gi større demokratisk kontroll og oversikt over plattformer, redusere risiko for manipulasjon og desinformasjon, og skape like vilkår for å fremme innovasjon, vekst og konkurransekraft, både i det indre marked og globalt.

Forslaget består av to forordninger, Digital Services Act og Digital Markets Act, som har høringsfrist henholdsvis 31. mars og 19. april i år.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppfordrer alle interesserte til å svare på kommisjonens høring, gjerne med kopi til departementet. Departementet ønsker også innspill til nasjonal posisjon. Innspill kan sendes til postmottak@kmd.dep.no innen 26. mars 2021.

Forslagene finnes her:

Forslag til regulering av digitale tjenester:

proposal_for_a_regulation_on_a_single_market_for_digital_services.pdf (europa.eu)

Forslag til regulering av digitale markeder:

proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf (europa.eu)

Kommisjonens informasjonsside:

The Digital Services Act package | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)

Kommisjonens pressemelding:

Europe fit for the Digital Age: digital platforms (europa.eu)

Lenke til høringene finnes er:

Digital Services Act – deepening the internal market and clarifying responsibilities for digital services (europa.eu)

Digital Services Act package – ex ante regulatory instrument of very large online platforms acting as gatekeepers (europa.eu)