Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2015

2 millioner til språksamarbeidet Sámi giellagáldu

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sametingene i Norge, Sverige og Finland gjør i fellesskap et godt arbeid for å styrke de samiske språkene. Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner til det nordiske språksenteret Sámi giellagáldu.

- Språk og kultur er viktige identitetsuttrykk. Språk er også en viktig kulturbærer. Samisk er offisielt språk i Norge, men er samtidig i en sårbar situasjon. I internasjonal sammenheng er alle samiske språk karakterisert som truede. Regjeringen foreslår å styrke dette arbeidet med 2 millioner kroner i 2015, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Sámi Giellagáldu gjør et viktig arbeid for blant annet en felles samisk terminologiutvikling, språkutvikling og språktjenester til den samisktalende befolkningen.

- Samarbeid på tvers av landegrensene for styrking og utvikling av de samiske språkene er i tråd med regjeringsplattformen. Vi har en forventning om at Sverige og Finland også ser nytten i dette arbeidet, sier statsråd Sanner.

I forslag til statsbudsjett er det satt av samlet 429 millioner kroner til Sametinget. Bevilgningen til språksenteret er lagt inn i forslaget til budsjett for Sametinget. Dette er en økning på 3,16 prosent fra 2014.

Totalbevilgning til samiske formål vil bli på om lag 890 millioner kroner.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00