Historisk arkiv

Kommunestyrene må ta stilling til forslag fra innbyggerne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen har fremmet forslag til endringer i kommuneloven som gjør at alle kommunestyrer er nødt til å ta stilling til om innbyggerforslag skal behandles. – Vi gjør regelverket enklere og mer demokratisk, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Innbyggere kan allerede i dag fremme forslag til kommunestyret på visse vilkår, men i dag må ikke kommunestyret selv ta stilling til om de formelle vilkårene er oppfylt. Lovforslaget som nå skal behandles i Stortinget innebærer at kommunestyret heretter selv må treffe avgjørelse om et innbyggerforslag skal avvises eller behandles videre i kommunestyret og dets organer.

- Endringene vil bidra til å forenkle regelverket og skape en enklere hverdag for kommuner og folk flest. Innbyggere som fremmer forslag til sitt kommunestyre vil nok helt sikkert synes at det blir mer demokratisk når kommunestyret selv blir nødt til å ta stilling til forslagene som fremmes. I dag er det administrasjonen som vurderer avvisningsspørsmålet, men det blir det slutt på nå sier Sanner.

I tillegg skifter ordningen navn fra innbyggerinitiativ til innbyggerforslag, noe som også vil gjøre det lettere for innbyggerne å forstå hva ordningen er. – Her bidrar vi også med et klarere språk, og det er jo i alles interesse, avslutter Sanner.

Det ble i statsråd også fremmet forslag til endringer knyttet til omfanget av revisors taushetsplikt og det gis mulighet for utsatt innsyn i foreløpige revisorrapporter.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.