Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2015

Rehabilitering av kulturhistoriske bygg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Vi har et ansvar for å ta vare på historien og ta vare på kulturhistoriske bygg for kommende generasjoner, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til rehabilitering av kulturhistoriske bygg. Midlene skal blant annet brukes til rehabilitering av Bygdø kongsgård, som har et særskilt vedlikeholdsbehov.

- Bygdø kongsgård er et viktig rekreasjonsområde for beboere i og besøkende til Oslo. Eiendommen rommer kulturhistorisk viktige bygg og representerer en viktig del av Norges historie. Denne må vi ta vare på, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kongsgården ble i 2012 underlagt kulturminnefredning. På eiendommen er det et 60-talls bygninger av ulik karakter og standard.

En tilstandsanalyse dokumenterer et vedlikeholdsetterslep på om lag 100 millioner kroner. Forslaget innebærer at Statsbygg i 2015 kan gå i gang med omfattende og nødvendig rehabilitering av bygninger med høy kulturhistorisk verdi.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00