Historisk arkiv

Ny forskrift fastsatt:

Startlån målrettes mot de vanskeligst stilte på boligmarkedet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ordningen med startlån blir mer målrettet mot personer med langvarige bolig- og finansieringsproblemer. Regjeringen endrer forskriften for denne ordningen fra 1. april 2014.

- Startlånordningen blir mer tydelig. Vi vil i større grad enn tidligere nå frem til de personene som er vanskeligst stilt på boligmarkedet, og som samtidig har økonomisk evne til å betjene et lån. Personer i målgruppen kan være lavtlønnede, enslige forsørgere, flyktninger og utviklingshemmede, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Den nye forskriften åpner også for å kunne formidle startlån med opptil 50 års nedbetalingstid. Dette kan for eksempel være i tilfeller hvor låntakeren har problemer med å skaffe seg en egnet leiebolig, leie er klart dyrere enn lang nedbetalingstid, og låntaker har lav, stabil inntekt og stabil livssituasjon.

Kommunenes samlede formidling av startlån har økt kraftig i de senere år, fra 3,4 milliarder kr i 2007 til nærmere 7 milliarder kr i 2013. Startlånet skal ikke gis i konkurranse med private banklån eller undergrave Finanstilsynets tiltak for å redusere gjeldsveksten. Undersøkelser har også vist at kommunenes praksis ved formidling av startlån har variert betydelig i de senere år. Mange kommuner har kun gitt startlån til personer med store boligsosiale utfordringer. Andre kommuner har også gitt lån til unge som har tilstrekkelig inntekt til å kunne få vanlig banklån, men som ikke oppfyller bankenes krav til egenkapital.

Den nye forskriften innebærer at en del må spare mer før de kan kjøpe seg en bolig. Med oppspart egenkapital kan mange unge greie seg uten, eller med et mindre startlån. I 2014 styrket regjeringen dessuten ordningen med Boligsparing for ungdom (BSU). Det bidrar til å hjelpe unge inn på boligmarkedet.
 
- En tydeligere avgrensing av målgrupper vil også kunne hjelpe kommunene i å prioritere blant lånesøkerne. Dette vil kunne forenkle kommunenes arbeid og gjøre saksbehandlingen mer forutsigbar, sier Jan Tore Sanner.
 
Den nye forskriften trer i kraft 1. april 2014.
 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00