Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2015

Vil gjøre det enklere for leverandører til det offentlige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Offentlige virksomheter og private leverandører bruker i dag store ressurser på gjennomføring av anbudskonkurranser. Vi må bort fra perm og papir og over på digitale løsninger sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen foreslår å bevilge 11 millioner kroner til å digitalisere sentrale deler av anskaffelsesprosessen.

- Gode digitale løsninger gjør det enklere å kommunisere med det offentlige. Å gå fra papir til digital innlevering av tilbud kan spare tid og penger, både for det offentlige og for leverandørene til forvaltningen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen vil etablere en felles digital løsning for innlevering av tilbud elektronisk. Gjennom e-handelssatsingen (2011-2014) er det utviklet løsninger og registre som foreslås gjenbrukt. Satsingen innebærer utvikling av det sentrale adresseregistret til elektronisk faktura og e-handel (ELMA). ELMA blir et helhetlig elektronisk mottaks- og adresseregister for både offentlige og private virksomheter.

- Det er bortkastede penger når offentlige virksomheter må utvikle egne registre. Gjenbruk av adresseregistre fra e-handelsarbeidet vil bidra til utvikling av flere gode digitale løsninger både i privat og offentlig sektor, sier Sanner.

Det er i dag ca. 240 000 oppslag mot adresseregisteret hver virkedag. Av de 26 000 mottakerne som er registrert i ELMA er omkring sju prosent offentlige virksomheter og 94 prosent private. Regjeringen foreslår at Direktoratet for forvaltning og IKT får ansvar for e-handelssatsingen.

Elektronisk kommunikasjon mellom kjøper og selger blir hovedregelen for sentrale deler av anskaffelsesprosessene i offentlig sektor. Dette skjer når regjeringen innfører et nytt nasjonalt og EU-basert innkjøpsregelverk. Nytt regelverk skal være på plass innen 2018. Regjeringens satsing er en forutsetning for å gjennomføre dette.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00