Historisk arkiv

Hof og Holmestrand søker om sammenslåing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hof og Holmestrand søkte fredag 18. desember om å slå seg sammen til én kommune. – Jeg vil gratulere politikerne i Hof og Holmestrand med godt lederskap. En ny, sammenslått kommune vil få kraft til å skape positiv utvikling og gode tjenester til innbyggerne i hele den nye kommunen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Denne uken har begge kommunene fattet felles vedtak om at de ønsker å slå seg sammen til én kommune. Kommunene har vedtatt at den nye kommunen skal hete Holmestrand. Den nye kommunen vil få i underkant av 14 000 innbyggere.

- Jeg ønsker lokalpolitikerne og innbyggerne i Hof og Holmestrand lykke til i arbeidet med å bygge en ny felles kommune, sier Sanner.

Totalt får kommunene 27 millioner kroner i økonomisk støtte til sammenslåingen, der 20 millioner kroner går til å dekke engangskostnader ved sammenslåingen og fem millioner kroner gis som reformstøtte og er til fri bruk.

I tillegg får kommunene 2 millioner kroner fordi de er tidlig ute i prosessen og har høstet erfaringer som vil bli etterspurt av andre kommuner som vurderer å slå seg sammen.

Nye Holmestrand kommune får i tillegg beholde småkommunetilskuddet og basistilskuddet som i dag tilfaller Hof i 15 år etter sammenslåingen, før det trappes ned over fem år. Ordningen sikrer den nye kommunen gode og forutsigbare økonomiske rammer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil nå legge til rette for formelt vedtak om sammenslåing av kommunene ved kongelig resolusjon våren 2016.  Dermed kan den nye kommunen etableres fra 1. januar 2018.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00