Historisk arkiv

To millioner kroner til nye kommuner som viser vei

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Kommuner som er tidlig ute i kommunereformen har gjort et arbeid som er av stor verdi også for andre kommuner. Vi ønsker derfor å støtte kommunene som går i front, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Nye Sandefjord kommune og nye Larvik kommune får nå utbetalt to millioner kroner hver. Nye Sandefjord består av kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord, og søkte om sammenslåing våren 2015. Larvik og Lardal søkte om sammenslåing i november 2015, og blir nye Larvik kommune.

- De fem kommunene har lagt ned stor innsats for å komme i havn tidlig. Vi ønsker å belønne kommunene for å ha jobbet effektivt og godt for å komme raskt i mål. Dette vil gi merverdi for andre kommuner som kommer etter, sier Sanner.

Sanner trekker fram at sandefjordskommunene allerede har vært mye brukt som foredragsholdere og veiledere for andre kommuner, og at mange også vil lære av prosessene i Larvik og Lardal. 

- Vi vet at erfaringer fra disse prosessene vil bli etterspurt av andre kommuner. Tilskuddet gir kommunene rom til å spre gode råd om sine prosesser til andre kommuner som er på vei mot å vedta sammenslåing, sier Sanner.

I tillegg er departementet kjent med at kommunene Rissa og Leksvik, Hof og Holmestrand, og Tjøme og Nøtterøy tar sikte på å sende inn søknad om sammenslåing rundt årsskiftet. Disse kommunene vil få utbetalt to millioner kroner per sammenslåing når departementet har mottatt søknadene.

Tilskuddet kommer i tillegg til de andre økonomiske virkemidlene i reformen.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00