Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Larvik og Lardal vil slå seg sammen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Larvik og Lardal søkte i dag om å slå seg sammen. - Jeg vil gi ros til politikerne i Larvik og Lardal for godt lokalt lederskap. Den nye kommunen vil få kraft til å sikre innbyggerne gode velferdstjenester i årene som kommer, og til å skape en positiv utvikling i hele området, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Ordførere og rådmenn i de to kommunene stilte opp til fotografering etter at søknaden var levert.
Larvik og Lardal leverte i dag sin søknad om sammenslåing. Fra venstre: rådmann i Larvik, Inger Anne Speilberg, ordfører i Larvik, Rune Høiseth, statsråd Jan Tore Sanner, ordfører i Lardal, Knut Olav Omholt og rådmann i Lardal, Mette Hvål. Foto: KMD

- Jeg ønsker lokalpolitikerne og innbyggerne i Larvik og Lardal lykke til i arbeidet med å bygge en ny felles kommune, sier Sanner.

Den nye kommunen skal hete Larvik, og vil få om lag 46.000 innbyggere. Totalt får kommunene 50 millioner kroner i økonomisk støtte til sammenslåingen. 25 millioner går til å dekke engangskostnader ved sammenslåingen og 25 millioner gis som reformstøtte og er til fri bruk.

Nye Larvik kommune får i tillegg beholde småkommunetilskuddet og basistilskuddet Lardal får i dag i 15 år etter sammenslåingen, før det trappes ned over 5 år.

- Denne ordningen sikrer den nye kommunen gode og forutsigbare økonomiske rammer, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil nå legge til rette for formelt vedtak om sammenslåing av kommunene ved kongelig resolusjon tidlig våren 2016, slik at den nye kommunen kan etableres fra 1. januar 2018.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00