Historisk arkiv

Regjeringen har mottatt romani-/taterutvalgets rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Behandlingen av romanifolket/taterne opp gjennom tidene er et mørkt kapittel i Norges historie. Utredningen gir et tydelig bilde av myndighetenes og storsamfunnets krenking av rettighetene til enkeltmennesker fra denne gruppen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Utvalgsleder Knut Vollebæk overleverer rapporten til statsråd Jan Tore Sanner
- Myndighetenes politikk overfor taterne/romanifolket har gjennom store deler av forrige århundre vært totalt mislykket og nedbrytende, sa utvalgsleder Knut Vollebæk da han leverte utvalgets rapport til statsråd Jan Tore Sanner Foto: Christian Boe Astrup /Universitetet i Oslo

Utvalget som har undersøkt gjennomføringen av politikken overfor romanifolket/taterne fra 1800-tallet og frem til i dag, la frem sin rapport i dag.

Utredningen beskriver funnene utvalget har gjort, situasjonen for romanifolket/taterne i dag og utvalgets anbefalinger til regjeringen. Statsråd Jan Tore Sanner mottok rapporten under et arrangement i Universitetets aula.

- Romanifolket/taterne har fått krenket sine grunnleggende menneskelige rettigheter. Utredningen som utvalget nå har lagt fram er sterk og ubehagelig lesning. Likevel er det nødvendig å kjenne fortiden for å kunne forstå nåtiden – og det er nødvendig å ta et oppgjør med fortiden for å kunne bygge tillit for fremtiden, sier Sanner.

Romani-/taterutvalget startet sitt arbeid i 2011. Utvalget har vært ledet av Knut Vollebæk og vært bredt sammensatt av medlemmer med ulik bakgrunn. To av medlemmene representerer romanifolket/taterne. I tillegg har det vært oppnevnt en ressursgruppe med medlemmer hovedsakelig fra romani-/taterorganisasjonene.

- Utredning omtaler ikke bare staten, men også storsamfunnets behandling av romanifolket/taterne, om holdninger og diskriminering. Diskusjon om det videre arbeidet må vi ta som samfunn, og det er viktig at vi involverer flere i det videre arbeidet, sier statsråden.

Departementet vil ha en grundig gjennomgang av rapporten og utvalgets anbefalinger, før regjeringen tar stilling til hvordan rapporten skal følges opp.

Se også:

Fakta:

  • Kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad beklaget i 1998 den behandlingen myndighetene har gitt romanifolket/taterne.
  • Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner gjentok denne beklagelsen under overrekkelsen av romani/taterutvalgets rapport 1. juni.