Historisk arkiv

Bodø er Norges mest attraktive by

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bodø er kåret til Norges mest attraktive by for 2016. Viljen til å satse på sentrumsutvikling og prosjektet "Ny by – ny flyplass" avgjorde juryens valg av vinner. – Bodø ser muligheter der andre ser begrensninger. Jeg gleder meg til å dele ut prisen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I skarp konkurranse med Asker og Hammerfest, falt juryen ned på Bodø som vinner av årets attraktive by-kåring.

- Det er to momenter som gjør at Bodø får prisen. Det ene er god sentrumsutvikling. Det andre er prosjektet ”Ny by – ny flyplass". Her viser Bodø at de makter å snu det som i utgangspunktet er et problem, nemlig nedleggelsen av den militære delen av flyplassen, til en ressurs for byen, sier juryleder Erling Dokk Holm.

Bodø har stor befolkningsvekst og denne veksten er håndtert på en god måte. Sentrumsutviklingen er gjennom flere år blitt prioritert i kommunens planlegging og dette arbeidet har gitt resultater, mener juryen.

- Det bygges boliger i sentrum og dette er et av de viktigste grepene byer og tettsteder kan gjøre. Betydningen av at flere bor i den sentrale bykjernen kan knapt overvurderes. Smitteeffektene på annen by- og næringsutvikling er fundamental, sier Dokk Holm.

Økt satsning på uterom, både med hensyn til kvalitet i utformingen og størrelsen på dem, er et synlig bevis på at Bodø sentrum øker sin attraktivitet.

Kommunedelplan for kollektivtrafikk har også vist seg å gi gode resultater.

- Byer som opplever sterk vekst har en tendens til å skusle vekk egne kulturhistoriske verdier. Slik er det ikke i Bodø. Vekst og vern balanseres godt, sier Dokk Holm.

13. juni drar statsråd Jan Tore Sanner til Bodø for å dele ut prisen. Da venter 250.000 kroner, plakett og diplom- og heder og ære.

Her kan du lese juryens begrunnelse:

Statens pris for attraktiv by går for 2016 til Bodø