Historisk arkiv

Forskning på antisemittisme, jødisk liv, kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Vi setter i gang oppfølgingen av handlingsplanen mot antisemittisme med å lyse ut inntil 18 millioner kroner til forskning på antisemittisme og jødisk liv i Norge i dag, og til forskning på kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur i Norge i dag, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Det er gjort viktig forskning om antisemittisme i Norge, men vi har likevel behov for mer kunnskap om hvordan antisemittisme kommer til uttrykk i vår samtid. Vi trenger også mer generell kunnskap om jødenes situasjon i Norge, sier statsråd Jan Tore Sanner.

I tråd med handlingsplan mot antisemittisme, som ble lagt frem 2. oktober 2016, lyser Norges forskningsråd nå ut forskningsmidler. Utlysningen omfatter også et forskningsprosjekt om kvensk språk og/eller kvensk/norskfinsk kultur.
– Jeg er glad for at vi kan bidra med midler til forskning når vi nå også starter arbeidet med en målrettet plan for den videre innsatsen for kvensk språk, sier statsråd Jan Tore Sanner.

Fullstendig utlysning kan leses på Norges forskningsråds hjemmesider. Søknadsfrist er onsdag 15. februar 2017.