Historisk arkiv

Navn på nye kommuner er fastsatt:

23 forskrifter om sammenslåing av kommuner er fastsatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt forskrifter for 23 kommunesammenslåinger, med blant annet navn på nye kommuner og antall medlemmer i de nye kommunestyrene.

– Det er mye som skal på plass når kommuner går sammen og bygger nye kommuner. Nå avklarer vi navnet på mange av de nye kommunene. Jeg håper avklaringene bidrar til ro rundt prosessene slik at kommunene kan konsentrere seg om å bygge gode tjenester og lokalsamfunn for sine innbyggere, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I de fleste sammenslåingene som det nå vedtas forskrifter om, har kommunene vært enige om hva navnet på den nye kommunen skal være. I noen av sammenslåingene har det vært ulike synspunkt. Der har statsråd Sanner avholdt eget møte med kommunene. Der kommunene ønsker et nytt kommunenavn, har Språkrådet gitt en rådgivende uttalelse om navnet. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har myndighet til å fastsette kommunenavn, og navnene er fastsatt i tråd med kommunenes ønsker.

Stortinget har vedtatt sammenslåinger av 109 kommuner til 43 kommuner og 13 fylkeskommuner til 6 fylkeskommuner. Sammenslåingene skal skje fra 1. januar 2020, og arbeidet med å forberede sammenslåingene pågår nå i alle kommunene og fylkeskommunene. Totalt i kommunereformen er 119 kommuner slått sammen til 47 nye kommuner. Dette vil gi 356 kommuner fra 2020.

Avklarer formelle rammer for nye kommuner

Kommunesammenslåingene ble vedtatt i Stortinget 8. juni i år. I forskriftene er det blant annet fastsatt når sammenslåingen finner sted, navn på den sammenslåtte kommunen, antallet medlemmer i kommunestyret i den nye kommunen og enkelte andre regler som sammenslåingen krever.

Forskriftene som nå er fastsatt for nye kommuner gjelder:

 1. Forskrift om sammenslåing av Moss kommune og Rygge kommune til Moss kommune (Lovdata)
 2. Forskrift om sammenslåing av Kristiansand, Songdalen og Søgne kommuner til Kristiansand kommune (Lovdata)
 3. Forskrift om sammenslåing av Ålesund, Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog kommuner til Ålesund kommune (Lovdata)
 4. Forskrift om sammenslåing av Midsund kommune, Molde kommune og Nesset kommuner til Molde kommune (Lovdata)
 5. Forskrift om sammenslåing av Bjugn kommune og Ørland kommune til Ørland kommune (Lovdata)
 6. Forskrift om sammenslåing av Steinkjer kommune og Verran kommune til Steinkjer kommune (Lovdata)
 7. Forskrift om sammenslåing av Klæbu kommune og Trondheim kommune til Trondheim kommune (Lovdata)
 8. Forskrift om sammenslåing av Hornindal kommune og Volda kommune til Volda kommune (Lovdata)
 9. Forskrift om sammenslåing av Finnøy kommune, Rennesøy kommune og Stavanger kommune til Stavanger kommune (Lovdata)
 10. Forskrift om sammenslåingen av Granvin herad og Voss kommune til Voss herad (Lovdata)
 11. Forskrift om sammenslåing av Fjell kommune, Sund kommune og Øygarden kommune til Øygarden kommune (Lovdata)
 12. Forskrift om sammenslåing av Jondal kommune, Odda kommune og Ullensvang herad til Ullensvang kommune (Lovdata)
 13. Forskrift om sammenslåing av Balestrand kommune, Leikanger kommune og Sogndal kommune til Sogndal kommune (Lovdata)
 14. Forskrift om sammenslåing av Skånland kommune og Tjeldsund kommune til Tjeldsund kommune (PDF)
 15. Forskrift om sammenslåing av Eide kommune og Fræna kommune til Hustadvika kommune (Lovdata)
 16. Forskrift om sammenslåing av Fusa kommune og Os kommune til Bjørnafjorden kommune (Lovdata)
 17. Forskrift om sammenslåing av Eid kommune og Selje kommune til Stad kommune (Lovdata)
 18. Forskrift om sammenslåing av Bø kommune og Sauherad kommune til Midt-Telemark kommune (Lovdata)
 19. Forskrift om sammenslåing av Flora kommune og Vågsøy kommune til Kinn kommune (Lovdata)
 20. Forskrift om sammenslåing av Berg kommune, Lenvik kommune, Torsken kommune og Tranøy kommune til Senja kommune (Lovdata)
 21. Forskrift om sammenslåing av Førde, Naustdal, Gaular og Jølster kommuner til Sunnfjord kommune (Lovdata)
 22. Forskrift om sammenslåing av Aurskog- Høland kommune og Rømskog kommune til Aurskog-Høland kommune (Lovdata)
 23. Forskrift om sammenslåing av Skedsmo kommune, Fet kommune og Sørum kommune til Lillestrøm kommune (Lovdata)

Departementet vil fastsette forskrifter for de resterende kommune- og fylkeskommunesammenslåingene i begynnelsen av 2018.    

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.