Historisk arkiv

Det nye fylkesmannsembetet i Hedmark og Oppland skal lokaliseres på Lillehammer fra 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Når vi plasserer det nye embetet på Lillehammer, har vi blant annet lagt vekt på regional balanse og potensiale for utvikling, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kongen i statsråd vedtok 10. mars sammenslåing av fylkesmannsembetene i Hedmark og Oppland til ett embete og lokalisert ett sted fra 1. januar 2019. Vi har nå vedtatt at det nye embetet skal lokaliseres på Lillehammer. Korte reiseveier og gode kommunikasjonsforhold gjør det mulig med samlet lokalisering for et felles embete for Hedmark og Oppland. Dette gjør det også mulig å ivareta nødvendig samhandling med øvrig regional stat, deriblant politi- og beredskapsetatene, på en god måte fra Lillehammer.

– For å bidra til god regional balanse i offentlige arbeidsplasser i regionen, skal en av embetets avdelinger lokaliseres til Hamar. De to embetene vil med sin kjennskap til lokale behov og forutsetninger være best egnet til å vurdere hvilken avdeling dette skal være. Jeg legger også til grunn for denne avgjørelsen at fylkesadministrasjonen til det sammenslåtte Hedmark og Oppland fylkeskommune får hovedsete i Hedmark, sier Sanner.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.