Historisk arkiv

Historisk gode driftsresultater i kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunenes økonomiske resultater i 2016 ser ut til å være de beste på mange år. – Gode overskudd gir kommunene rom til å investere og sikre gode velferdstjenester, og styrke den økonomiske bærekraften i kommunen. Sunn økonomi er viktig og det er gledelig at resultatene fra 2016 ser ut til å bli gode, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Driftsresultatet i kommunesektoren i 2016 forventes å bli over 4 prosent, viser en undersøkelse som KS har gjort. I 2015 var driftsresultatet 3,2 prosent. Bortsett fra 2006, som også var et år med sterk skattevekst, er resultatene de høyeste i sektoren på 2000-tallet. 

– De sterke driftsresultatene de to siste årene skyldes at skatteinngangen har blitt høyere enn anslått i det som allerede var et godt økonomisk opplegg for kommunene. I tillegg har kommunene hatt god styring med egen økonomi, sier Sanner.

For kommunene anslås driftsresultatet til i størrelsesorden 4,0-4,2 prosent og for fylkeskommunene til 5,0 prosent. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at netto driftsresultat for kommunesektoren som helhet over tid bør utgjøre om lag 2 prosent av driftsinntektene, med et anbefalt nivå på 1¾ prosent for kommunene og 4 prosent for fylkeskommunene. Driftsresultatene i 2016 ligger klart over disse nivåene. 

– Inntrykket er at det går bra i kommunesektoren. I 2015 var driftsresultatene også meget gode, og likevel har tre av fire kommuner styrket resultatene ytterligere i 2016, sier Sanner.

Teknisk beregningsutvalg har i forkant av årets første konsultasjonsmøte mellom regjeringen og KS gitt sin vurdering av den økonomiske situasjonen i kommunesektoren.  Driftsresultatene baserer seg på undersøkelsen som KS har gjort i 18 fylkeskommuner og 194 kommuner.