Historisk arkiv

Første klarspråkspris for kommuner går til Stavanger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Klart og tydelig språk i offentlig sektor er viktig for å gi innbyggere og næringsliv en enklere hverdag. Klarspråksprisene løfter frem gode eksempler, så vi alle kan bli bedre, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag delte han ut den nyopprettede Klarspråksprisen for kommuner, og Stavanger kommune ble den aller første vinneren.

Bjørg Tysdal Moe, varaordfører i Stavanger kommune, mottok den aller første klarspråksprisen for kommunene av statsråd Jan Tore Sanner. Foto: Lindaas/KMD

Se flere bilder på KMDs Flickr-konto

  Stavanger har arbeider systematisk med klarspråk. Kommunen er et forbilde både for andre kommuner og statlige virksomheter, sier Sanner.

Sanner, som har opprettet Klarspråksprisen for kommunene, er glad for det store engasjementet for klarspråk i Kommune-Norge. Mye har skjedd siden KS startet sitt hovedprosjekt i klarspråksarbeid i slutten av november 2015:

  • 96 kommuner og fylkeskommuner har benyttet tiltak i programmet
  • 300 deltakere fra ca. 94 kommuner og fylkeskommuner har deltatt på regionale grunnkurs
  • 25 kommuner, fylkeskommuner og kommunale samarbeidsprosjekter har fått støtte, og er i gang med egne klarspråkprosjekter.

Prosjektet i regi av KS blir støttet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Klarspråksprisen for staten gikk til Skattedirektoratet. Juryen trekker frem at den største utfordringen i klarspråksarbeid er å presentere komplisert stoff på en enkel måte – noe som Skattedirektoratet løser på en fremragende måte.

Temaprisen 2016 "Klar formidling av negativt budskap – en balansekunst" gikk til Lånekassen. Lånekassen sendte en e-post til utvalgte elever i videregående opplæring. E-posten skulle formidle at elevene kanskje ikke lenger ville få grunnstipend på grunn av endringer i reglene og samtidig skape forståelse for dette.

Klarspråksarbeidet i Kommune-Norge ble også hedret med utmerkelsen "Årets trekkhund 2016" som går til en person som har gjort en spesiell innsats i klarspråksarbeidet. Tone Fagerholt i Trondheim kommune overbeviste juryen med sitt engasjement som har ført til god forankring av klarspåksarbeidet i kommunen, inkludert ledergruppen.

Juryen for Statens klarspråkspris består av litteraturkritiker og sykepleiestudent Cathrine Krøger (juryleder), ungdomspolitiker, samfunnsdebattant og blogger Fatima Almanea, førsteamanuensis ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Jan Olav Fretland, kommunikasjonsdirektør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, som vant Klarpråksprisen i fjor, Anne Mette Hjelle, og fylkesrådmann i Vestfold, Egil Johansen.

Les juryens begrunnelse for tildelingen av klarspråksprisene 2016 (pdf)