Historisk arkiv

Hva gjør din by attraktiv?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Vi må bygge byer der folk kan bo, arbeide og reise klimavennlig. Med prisen for Attraktiv by ønsker vi å løfte frem gode eksempler som kan inspirere andre, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Nå går startskuddet for konkurransen "Attraktiv by – statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling".  Prisen deles ut for tredje gang.

– Byene våre vokser, og det gjør det ekstra viktig å ta vare på og skape gode friområder, attraktive bomiljø og trivelige bysentrum for nåværende og fremtidige generasjoner, sier Sanner.

Vinneren får 250.000 kroner i prispenger, et diplom og en plakett. En uavhengig jury, ledet av statsviter og førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, Erling Dokk Holm, velger ut vinnere.

God byutvikling skaper gode steder å vokse opp i, besøke og arbeide i. Vi ønsker å høre hva innbyggerne mener er gjort for å skape liv og trivsel i byen sin og hva de setter særlig pris på.

– Med prisen "Attraktiv by" vil vi få frem de gode forbildene, sier Sanner, som også ønsker å høre hvordan innbyggerne har fått delta i utviklingen.

I år stiller vi derfor tre nye spørsmål på nominasjonssiden:

  • Hva er gjort for å skape liv og trivsel for innbyggere og næringsliv der du bor, og hva setter du særlig pris på?
  • Hva kan andre byer og tettsteder lære av dette?
  • Hvordan har du og resten av innbyggerne fått være med på å utvikle stedet ditt?

Prisen retter seg mot små, mellomstore og store byer. Stedet må ikke ha bystatus, men man må kunne vise til resultater i form av bymessige kvaliteter. Prisen deles ut til en bestemt by, et mindre område innad i byen, eller et samarbeidsprosjekt mellom by og omland som fremmer bærekraftig utvikling

I fjor var Asker, Hammerfest og Bodø finalister – og Bodø stakk av med seieren.

Alle kan nominere kandidater. Det gjøres helt enkelt ved å skrive inn ditt forslag til hvilken by som er den mest attraktive på Facebook eller på www.attraktivby.no.