Historisk arkiv

Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og partene i kommunesektoren har signert avtale om nytt utviklingsprosjekt som skal sette fart i digitaliseringen i kommunene. – Målet er å skape en enklere hverdag for de som jobber i kommunene og for innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Representanter for partene i kommunesektoren sammen med departementet
Partene som i dag signerte avtalen er fra venstre: Jan Olav Birkenhagen, Akademikerne, Ragnhild Lied, UNIO, statssekretær Paul Chaffey, Mette Nord, LO Kommune, Mette Gundersen, KS, Erik Kollerud, YS Kommune. Foto: KMD

Dette er et toårig utviklingsprosjekt med partene i arbeidslivet. Temaet er digitalisering og kompetanse, men ikke et typisk digitaliseringsprosjekt som jobber direkte med IKT. Formålet med prosjektet er å skape en forståelse for og gi støtte organisasjonsutvikling og omstilling som følge av digitalisering i kommunene.

Kommunene leverer viktige tjenester til innbyggere og næringsliv. Digitalisering av saksbehandling, søknader og arbeidsprosesser vil være avgjørende for å gi innbyggerne gode tjenester og de ansatte gode arbeidsvilkår fremover.

– Det er behov for en raskere digitalisering av kommunesektoren, og få på plass gode digitale løsninger som gir en enklere hverdag for innbyggerne, sier Sanner.

Prosjektet skal bidra til gode prosesser lokalt. Virkemiddelet vil være ulike typer møteplasser for kunnskapsheving og erfaringsutveksling. I tillegg får kommunene tilbud om en digital kompetanseplattform, som skal være et verktøy for kommunene til å hente kunnskap og inspirasjon i forkant av workshopene. Disse vil være tilgjengelige for alle i kommunen, slik at flere enn deltakere på samlinger får ta del i kunnskapen.

– Jeg er glad vi har fått på plass en ny avtale med partene i kommunesektoren om nytt utviklingsprosjekt. Vi vet at offentlig sektor står overfor store utfordringer i årene som kommer og digitalisering av tjenester og administrasjon er nødt til å være en del av løsningen, sier Sanner.

Kommunene mottar invitasjon i løpet av høsten 2017. Utviklingsprosjektet har en varighet på 2 år.

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00