Forsiden

Historisk arkiv

Tre nye kommuner i Vestfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1. januar 2018 ser de tre nye kommunene Færder, Holmestrand og Larvik i Vestfold dagens lys. – Gratulerer til de nesten 90.000 innbyggerne i Vestfold som bor i en ny kommune fra 1. januar 2018. Lokalpolitikerne og kommunenes ansatte har gjort en svært god jobb for å bygge de nye kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

De nye kommunene er resultatet av sammenslåingene av henholdsvis Nøtterøy og Tjøme (Færder), Larvik og Lardal (Larvik), og Holmestrand og Hof (Holmestrand). Kommunene var tidlig ute med å fatte vedtak om sammenslåing i reformen.

– Kommunene i Vestfold har gått foran i kommunereformen. Kommunene i resten av landet vil kunne lære mye av det gode arbeidet som er gjort av politikerne og ansatte her i Vestfold, sier Jan Tore Sanner.

Når kommunene nå formelt etableres vil de motta til sammen over 50 millioner kroner i reformstøtte. Dette kommer i tillegg til de andre økonomiske tilskuddene kommunene har mottatt som følge av sammenslåingene (dekking av engangskostnader, infrastrukturtilskudd, regionsentertilskudd, inndelingstilskudd, overgangsordning inntektssystemet).

– 1. januar markerer starten for de nye kommunene, men de skal fortsette å utvikle seg og finne sin form i tida som kommer. Med de nye kommunene er det lagt godt til rette for videreutvikling av et godt tjenestetilbudet til innbyggerne. Jeg vil oppfordre innbyggerne til å ta del i det spennende utviklingsarbeidet, kommunen er til for dem, sier Sanner.

Fra 1. januar 2018 er det 422 kommuner i Norge. De øvrige sammenslåingene i kommunereformen trer i kraft 1. januar 2020. Det vil da være 356 kommuner i Norge.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00