Historisk arkiv

Vil flytte ut statlige arbeidsplasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Det er god tilgang på kompetanse mange steder i Norge. Statlige virksomheter må benytte denne kompetansen bedre, og bidra til å bygge sterke kompetansemiljøer i hele landet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner om regjeringens plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser.

– Denne planen vil skape nye muligheter for folk og lokalsamfunn, og bidra til vekst og utvikling både i byer og distrikter, sier Sanner.  

Planen for lokalisering av statlige arbeidsplasser er et vedlegg til stortingsmeldingen «Bærekraftige byer og sterke distrikter».

– Så langt i denne regjeringsperioden er det vedtatt å flytte ut eller etablere om lag 630 statlige arbeidsplasser utenfor Oslo. Planen beskriver også hvordan regjeringen nå skal utrede ytterligere etablering av statlig virksomhet i hele landet, sier Sanner.

– Når statlige virksomheter plasseres i hele landet, kan flere få spennende karrieremuligheter i det lokalmiljøet de kommer fra, og dermed kunne flytte hjem etter fullført høyere utdanning. Med ny teknologi kan statlige virksomheter drives flere steder, og samtidig være tilgjengelige både for publikum og samarbeidspartnere, sier Sanner.

De nye oppgavene som kan bli flyttet, finnes innen blant annet kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning og administrative tjenester. Blant disse virksomhetene er Politihøgskolen, Språkrådet, Fredskorpset, Likestillings- og diskrimineringsnemnda og deler av NVE.

- Jeg forstår godt at beskjeder som dette er krevende for de ansatte i disse virksomhetene. Nå skal vi sikre gode prosesser videre, der de ansatte skal bli hørt. Vi har også gode ordninger for ansatte i omstilling, sier Sanner.

Plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser

Nett-tv Pressemøte om lokalisering av statlige arbeidsplasser

Se sendingen her

Se sendingen her

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00