Historisk arkiv

Ikke enighet med LO Stat, Unio og YS Stat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Staten kom ikke til enighet med LO Stat, Unio og YS Stat om ny hovedtariffavtale i lønnsforhandlingene i staten. Lønnsoppgjøret går dermed til mekling med disse partene. – Vi jobbet hardt for å inngå avtaler med alle de fire hovedsammenslutningene i staten, men det lot seg ikke gjøre, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Staten forhandler videre med Akademikerne.

 Vi er fornøyd med at vi fortsatt forhandler med Akademikerne om modernisering av lønnssystemet og økt lokalt handlingsrom. Samtidig beklager vi sterkt at det ikke var mulig å komme fram til enighet med de andre partene. Disse oppgjørene går nå til mekling, sier Mæland.

Bakgrunnen for at partene ikke kom til enighet var blant annet uenighet om fordelingen av den disponible rammen.

 Regjeringen ønsker å gi større handlingsrom og fleksibilitet til de statlige virksomhetene. Det er ikke hensiktsmessig at vi sitter i Oslo og detaljstyrer lønnsutviklingen for ansatte i barnevernet i Finnmark eller professorer i Bergen. Derfor er det viktig for staten at en betydelig del av rammen skal gå til lokal fordeling, sier kommunal- og moderniseringsministeren.

Hun legger til at regjeringen har tillit til at lokale arbeidsgivere og tillitsvalgte kan finne gode løsninger slik at de kan rekruttere og beholde gode medarbeidere. Dette vil også bidra til at statlige virksomheter blir bedre i stand til å nå sine mål.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.