Historisk arkiv

Lønnsoppgjøret i staten er i gang

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Staten møtte torsdag 5. april hovedsammenslutningene for å starte årets lønnsoppgjør i staten, som er et hovedoppgjør. Fristen for oppgjøret er 30. april.

""
Fra venstre: Akademikernes forhandlingsleder Anders Kvam, Petter Aaslestad i Unio stat, leder for YS stat Pål N. Arnesen, statens personaldirektør Gisle Norheim og Egil André Aas, leder i LO Stat.

– Staten skal være en attraktiv og moderne arbeidsgiver som lykkes med å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere. Samtidig må vi vise moderasjon, respektere frontfaget og bidra til å trygge arbeidsplasser både i offentlig og privat sektor, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Statens personaldirektør Gisle Norheim forhandler på vegne av staten. Han møtte i dag representanter for hovedsammenslutningene LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat.

– Det er en arbeidsgiverpolitisk målsetting å vise mer tillit og gi mer handlingsrom til virksomhetene lokalt, slik at de bedre kan nå sine mål. De statlige virksomhetene har ulike utfordringer utfra ansvarsområde, størrelse og krav til kompetanse. Lønnsoppgjøret må bidra til å løse disse utfordringene ved at lokale parter får mer ansvar og økt handlingsrom. Dette betyr at vi må fortsette moderniseringen av lønns- og forhandlingssystemet i staten slik at det det blir mer fleksibelt, sier statens personaldirektør Gisle Norheim.

– Vi ser frem til konstruktive forhandlinger med partene, slik at vi sammen kan finne gode løsninger, sier Norheim.

Informasjon om årets lønnsoppgjør legges på våre nettsider: www.regjeringen.no/lonnsoppgjoret2018

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00