Historisk arkiv

Bergen er Norges mest attraktive by 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bergen er kåret til årets mest attraktive by! Juryen mener Bergen har tatt modige og nytenkende grep for å styre byutviklingen på en bærekraftig måte. Byen viser hvordan byutvikling også er samfunnsutvikling – og er et forbilde for andre. – Det er utrolig stas at juryen har valgt Bergen som Norges mest attraktive by. Jeg gleder meg til å dele ut denne prisen til alle bergensere i Bergen 12. juni, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Juryen for Attraktiv by-prisen hadde også denne gangen tre sterke finalister å velge mellom. Moss og Voss var de to andre som konkurrerte om å vinne finalen.

Men til slutt falt valget på Bergen, som utmerker seg på flere områder. Juryleder Alexandria Algard, oppsummerer det slik:

– Bergen tar modige og nytenkende grep for å skape en attraktiv by. Fagkompetanse, dialog og tverrfaglig samarbeid er viktige virkemidler, og byen viser til sterk satsing på byrom og nye forbindelser som knytter byen sammen og gjør at den oppleves attraktiv, også utenfor det historiske sentrum, sier Algard.

I sin begrunnelse beskriver juryen Bergen som fremoverlent og med gjennomføringskraft til å stoppe byspredning og styre byutviklingen i en bærekraftig retning. Bergen har en tydelig strategi på å fortette rundt det historiske sentrum – og langs bybanen: her skal flere bo, arbeide og leve i gåavstand til det meste.

Byggingen av Småpudden, som er en universelt utformet gang- og sykkelbro, binder sammen områdene over fjorden og øker tilgjengeligheten til sentrum for myke trafikanter. Brua har nå nesten 2000 passeringer hver dag, og har hatt to millioner passeringer siden åpningen i 2016.

Gjennom de siste årene er det gjort gode grep med utvidelse av sentrum og fortetting i sentrumsnære bydeler med fokus på nye forbindelser, nye byrom og sosiale tiltak for å skape en god by for alle. 

I bydelene Møllendal, Solheimsviken og Indre Laksevåg er det arbeidet med tiltak for å bedre levekår og folkehelse, og å øke bo- og leveattraktivitet i tett dialog med innbyggere, foreninger og lag.

I sin innovative tilnærming har Bergen tatt i bruk drastiske tiltak og lansert nye metoder etterhvert som utfordringen oppstår, for eksempel opprettelse av Byarkitekten som egen etat som samler fokus på kvalitet i byutviklingen.

Ny Krohnborg skole er et nyvinnende grep som viser betydningen av samlokalisering og sambruk. Her er skolen utviklet til et bydelssenter eller oppveksttun med fokus på inkludering og sosial bærekraft, hvor barnehage, SFO, skole, idrettshall og kultur er under én ledelse. 

Statsråd Monica Mæland deler ut prisen til Bergen kommune 12. juni. Prisen består av 250.000 kroner, en plakett og diplom – men kanskje aller viktigst heder og ære til byen.

Her kan du lese hele juryens begrunnelse og vurdering av Bergen, Moss og Voss.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00