Historisk arkiv

Har fordelt 50 millioner kroner for å styrke innbyggernes nettilgang

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– For å legge til rette for at ingen mister nettilgangen når kobbernettet skal fases ut, har vi nå fordelt de 50 ekstra millionene til fylkene. Skal vi høste gevinstene av den digitale revolusjonen, må alle ha tilgang til internett. Nå kan fylkene gå i gang med dette arbeidet, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

I revidert nasjonalbudsjett ble det bevilget 50 millioner kroner til en ekstraordinær økning av bredbåndstilskuddet. Det vil gi et samlet bredbåndstilskudd på om lag 250 millioner kroner i 2019, 100 millioner kroner mer enn i 2018.

– Det har vært en fantastisk utvikling i bredbåndstilbudet de siste fem årene, der en million flere har fått høyhastighetsnett. I tillegg har vi verdens raskeste mobilnett, og nesten 100 prosent av befolkningen har tilgang til 4G. Når Telenor skal fase ut kobbernettet, er det viktig at ingen får et dårligere tilbud, sier Astrup.

Nå er ekstrabevilgningen fordelt etter anbefaling fra Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Hovedprinsippet for fordelingen er at de fylkene som har flest innbyggere som er avhengig av kobbernettet – og ikke har gode alternativ – får størst andel av tilleggsbevilgningen.

Midlene går inn i den ordinære ordningen og kan benyttes av fylkene etter samme kriterier som de 200 millionene som ble bevilget i ordinært budsjett.

Disse kriteriene sier blant annet at minst 80 prosent av midlene skal gå til husstander som enten ikke har bredbåndstilbud eller som har bredbåndstilbud kun basert på kobbernettet (under 30 Mbit/s). Videre er det et krav at det skal inngå minst 25 prosent av lokal medfinansiering i de støttede prosjektene for fylket som helhet.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00