Historisk arkiv

Ny undersøkelse: Flere kommunale ledere vil ha kommunesammenslåing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

17 av 24 kommunale ledere i Troms ønsker kommunesammenslåing, og 14 av 22 kommunale ledere i Finnmark mener det er behov for mer samarbeid for å sikre bærekraftige kommuner. Dette kommer fram i en ny rapport utarbeidet av Nivi Analyse.

– Disse rapportene viser at kommunale ledere er enig med regjeringen om at vi må jobbe videre med kommunereformen. Flere kommuner bør ta nabopraten. Når de allerede samarbeider om brannvesen, barnevern og renovasjon, er det ingen grunn til at de ikke skal inkludere ordfører, rådmann og rådhus. Regjeringen vil tilby kommunene økonomiske insentiver i arbeidet med å bli større, sier statsråd Monica Mæland.

Resultatene fra disse rapportene er i tråd med Kommunal Rapports lokalpolitikerundersøkelse som viste at nesten halvparten av lokalpolitikerne i kommuner som ikke slår seg sammen fra 2020, mener at deres kommune bør gjøre det i overskuelig framtid.

Kommunereformen er ikke over, rett og slett fordi utfordringene ikke er over. Når små kommuner slår seg sammen blir fagmiljøene større, arbeidsplassene mer attraktive og tjenestene mindre sårbare, sier Mæland.

Nivi Analyse har på vegne av Fylkesmannen i Troms og Finnmark kartlagt kommunenes hovedutfordringer og hvilke veivalg de står overfor i de to nordligste fylkene, slik ordførere og rådmenn ser dem.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark arrangerer denne uken "Kommunemøtet 2019", der samtlige ordførere og rådmenn i de to nordligste fylkene deltar. I rapportene peker de kommunale lederne selv på at fellestrekkene for kommunene er tap av ungdommer og økning i antall eldre, ensidig og sårbart næringsliv, og svakheter i grunnleggende infrastruktur.

Nå må lokalpolitikere ta ansvar, og sørge for at deres kommune er organisert slik at de også i framtiden kan tilby egen befolkning gode velferdstjenester, sier Mæland.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00