Historisk arkiv

Presseinvitasjon

Historisk arkiv
Presseinvitasjon

Statsråd Mæland deltek ved markeringa av 30-årsjubileet for Sametinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland deltek ved markeringa av 30-årsjubileet for Sametinget onsdag 25. september.

Tid: Onsdag 25. september kl. 09:00-12:00

Stad: Sametinget, Avjovargeaidnu 50, Karasjok i Finnmark

Pressekontakt

Politisk rådgjevar Kristoffer Aardal Hanssen, mobiltelefon: 454 29 730

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00