Historisk arkiv

Tar brukerne på alvor i ny digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Digitalisering skal bidra til en mer effektiv offentlig sektor, mer verdiskaping i næringslivet og ikke minst en enklere hverdag for folk flest. Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor legger viktige føringer for oppgavene vi skal løse sammen frem mot 2025, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Fra venstre: Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen og digitaliseringsminister Nikolai Astrup med digitaliseringsstrategien
Digitaliseringsminister Nikolai Astrup og styreleder i KS Gunn Marit Helgesen med digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025. Foto: Tonje Torsgard, KS

Regjeringen har i dag lagt frem Norges nye digitaliseringsstrategi for offentlig sektor. Målet er å få brukerne til å oppleve én digital offentlig sektor. For første gang legger regjeringen og KS frem en strategi med felles mål og tiltak.

– Stat og kommune skal jobbe systematisk sammen for å skape sammenhengende tjenester som løser brukernes behov. Folk bryr seg jo ikke om en tjeneste leveres fra bydelen, kommunen, fylkeskommunen eller staten. Det viktigste er at tjenesten holder høy kvalitet. Derfor er jeg glad for at statlig og kommunal sektor legger frem en felles digitaliseringsstrategi, sier Astrup.

Norge har en offentlig sektor i verdensklasse, men det er fortsatt noen utfordringer. Offentlig sektor ser i for liten grad tjenester i sammenheng, og setter seg ikke godt nok inn i brukernes behov. Mange opplever å måtte oppgi den samme informasjonen til offentlige myndigheter flere ganger, og at man må forholde seg til mange ulike offentlige virksomheter i løpet av et menneskeliv eller en bedrifts liv.

– Digitale verktøy gjør det mulig for det offentlige å løse oppgavene på helt nye og bedre måter. Målet er at innbyggerne, næringslivet og frivillige organisasjoner skal få tjenestene de har krav på uten å måtte tenke på hvem som leverer tjenesten. Det må bli enklere å navigere i farvannet av offentlige tjenester og målet er at man skal slippe å oppgi den samme informasjonen til det offentlige mer enn én gang, sier Astrup.

I strategien prioriteres syv viktige livshendelser. Hver av dem utløser en rekke rettigheter og tilbud i ulike sektorer og forvaltningsnivåer. Strategien legger opp til at det skal utvikles sammenhengende tjenester innenfor hver livshendelse, uavhengig av hvilken sektor eller hvilket forvaltningsnivå som står bak. Strategien peker på hvilket fagdepartement som er ansvarlig for å utvikle sammenhengende tjenester på området.

  • Å få barn (Arbeids- og sosialdepartementet)
  • Å ha et alvorlig sykt barn (Helse- og omsorgsdepartementet)
  • Miste og finne jobb, inkludert ta et utdanningsvalg (Arbeids- og sosialdepartementet)
  • Ny i Norge (Kunnskapsdepartementet)
  • Dødsfall og arv (Kommunal- og moderniseringsdepartementet)
  • Starte og drive en bedrift (Nærings- og fiskeridepartementet)
  • Starte og drive en frivillig organisasjon (Kulturdepartementet)

Den nye strategien legger opp til mer innbyggerorienterte løsninger der brukerne får enklere tilgang til egne data, og tilbud om tjenester som er skreddersydd den enkeltes behov.

– Jeg ser for meg at innbyggerne skal få sin virtuelle assistent, en digital medhjelper som følger deg rundt i universet av offentlige tjenester. Assistenten kan hjelpe til med å finne frem – uavhengig av hvilken offentlig nettside man er på. Den kan bære med seg informasjon om deg til enhver tid, slik at offentlige tjenesteytere som skal levere en tjeneste til deg, enkelt kan få tilgang til relevant og nødvendig informasjon – uten at du må fylle ut enda et skjema. Og målet er at den skal være tilgjengelig uansett om man er på Lånekassens, helsestasjonens eller barnehagens nettsider. Dette er helt nytt, hittil er det bare Estland og Australia som har lignende prosjekter, sier Astrup.

For å få til bedre og mer sammenhengende tjenester, er det nødvendig med tilgang til data. Strategien legger opp til mer deling av data på tvers i offentlig sektor. I tillegg vil regjeringen at mer åpne data skal publiseres for innovasjon og verdiskaping i næringslivet, og at det skal etableres et eget ressurssenter for deling av data.

For å kunne dele mer data og lage sammenhengende tjenester, må regelverket være moderne og tilpasset.

– Lover og regler skal bli digitaliseringsvennlige. Her har vi gjort mye, men på noen områder er det behov for å gjøre mer, sier Astrup.

Én digital offentlig sektor - Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00