Historisk arkiv

Ruster opp statlige bygg over hele landet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I 2020 har Norge opplevd det kraftigste økonomiske tilbakeslaget i etterkrigstiden. For å dempe de negative konsekvensene av pandemien, har regjeringen satt inn omfattende økonomiske tiltak. Et av tiltakene er å bruke 194 millioner kroner på vedlikeholdsprosjekter over hele landet.

Statsbygg har allerede satt i gang 117 vedlikeholdsprosjekter for nesten 100 millioner kroner. Det minste prosjektet utgjør 12 500 kroner til innregulering av et varmeanlegg i Kongsvinger fengsel, mens det største er på 18,7 millioner og skal brukes til brannsikringstiltak i Romerike fengsel.

Prosjektene strekker seg fra forskningsstasjonen Flødevigen på Hisøy ved Arendal til Sysselmannsgården Svalbard.

– Vi skal ta Norge ut av koronakrisen ved å skape mer og inkludere flere. Disse vedlikeholdsprosjektene bidrar til å skape flere jobber i flere bransjer over hele landet, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

284 vedlikeholdsprosjekter totalt

I tråd med handlingsregelen har regjeringen økt bruken av oljepenger for å støtte opp under aktivitet og sysselsetting, og for å motvirke arbeidsledighet.

Statsbygg har foreslått 284 ulike tiltak som midlene kan brukes til. 92 tiltak er allerede avsluttet, mens 117 er i gang nå. Enkelte tiltak vil bli ferdigstilt først til neste år.

– Det er en vinn-vinn situasjon fordi vi får vedlikeholdt statlige bygninger landet rundt, samtidig som vi inkluderer flere i arbeidslivet, sier Astrup.

Fengsler og undervisningsbygg er vinnerne

74 av tiltakene er lagt til fengsler, og totalt er det igangsatt vedlikeholdstiltak for nesten 62 millioner kroner. Prosjektene dreier seg om alt fra utskifting av elektriske anlegg, nye vinduer og dører, utbedring av råteskader til maling av vegger.

Det satses også mye på vedlikehold av undervisningsbygg. 70 tiltak med en kostnadsramme på 44,5 millioner er avsatt til høgskoler og universiteter over hele landet, inkludert Svalbard. 

Eksempler på eiendommer der det pågår vedlikeholdsarbeider:

Høgskulen på Vestlandet på Stord

Norges Handelshøgskole i Bergen

NTNU, Gunnerus gate i Trondheim

Samisk videregående skole i Karasjok

Ringerike fengsel

Halden fengsel

Bergen fengsel

Sem fengsel

Verdal fengsel

Hustad fengsel

Hedmark fengsel

Statsarkivet i Tromsø

Vegadministrasjon i Vadsø

Sysselmannsgården på Svalbard

Sjøgarasjen Sysselmannen på Svalbard

Åna fengsel

Politihuset i Oslo

Nasjonalbiblioteket i Nordland

Bodø trafikkstasjon

Ålesund trafikkstasjon

Forskningsstasjon Flødevigen i Arendal

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00