Historisk arkiv

Fortsatt enkel overføring av personopplysninger til Storbritannia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

En ny midlertidig forskrift sikrer at norske virksomheter fortsatt kan overføre personopplysninger til Storbritannia på en enkel måte

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok den nye forskriften i går.

- Denne forskriften er viktig for virksomheter som overfører personopplysninger til og fra Storbritannia. Jeg er glad for at norske bedrifter nå får forutsigbarhet for å fortsette virksomheten sin i tiden som kommer uten å måtte bruke ekstra ressurser på dette, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Storbritannias uttreden av EU har skapt usikkerhet om norske virksomheter ville kunne fortsette å overføre personopplysninger til Storbritannia slik som i dag, uten å måtte bruke de strengere og mer ressurskrevende reglene for overføring til tredjestater. Den nye handels- og samarbeidsavtalen mellom EU og Storbritannia sikret imidlertid at personopplysninger kan overføres fra EU-landene til Storbritannia som tidligere i en begrenset periode framover. Norge har sluttet seg til relevante bestemmelser i avtalen, slik at også norske virksomheter kan nyte godt av den midlertidige ordningen. Forskriften gjelder fra 1. januar 2021.

Storbritannia og EU er enige om en handels- og samarbeidsavtale vedrørende britenes uttreden av EU, Draft EU-UK Trade and Cooperation Agreement | European Commission (europa.eu). Avtalen gir en midlertidig bestemmelse om overføring av personopplysninger til Storbritannia. Storbritannia skal ikke anses som tredjestat hva gjelder overføring av personopplysninger, så fremt Storbritannia fryser eksisterende relevant lovgivning, og ikke vedtar ny lovgivning/avtaler i strid med EUs personvernregler.

At Norge har sluttet seg til dette,  betyr at norske virksomheter slipper å benytte de mer ressurskrevende reglene om overføring av personopplysninger til tredjestater som følger av personvernforordningen. Det betyr dessuten at norske virksomheter underlegges like regler som virksomheter etablert i EU-landene og derved like konkurransevilkår. Personvernet til de registrerte ivaretas i ordningen ved at den forutsetter at personvernet i Storbritannia holdes på EU-nivå.

Se brev til EU(PDF)

Se brev til Storbritannia(PDF)

Les forskriften her(PDF)

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00