Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Hva kan byggebransjen gjøre for å redusere klimautslippene?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Bygg- og anleggsnæringen er en av Norges viktigste næringer med over 250 000 sysselsatte og en omsetning på 600 milliarder kroner i året. Jeg setter derfor stor pris på bransjens sterke klimaengasjement, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. I dag har han hatt lyttemøte med byggenæringen for å få innspill til hva myndighetene kan gjøre for å redusere klimagassutslippene innenfor bygg- og anleggsbransjen.

 

Kommunal - og moderniseringsminister Nikolai Astrup noterer under dagens lyttemøte
Kommunal - og moderniseringsminister Nikolai Astrup noterer under dagens lyttemøte Foto: KMD

40 prosent av energibruken i Norge er knyttet til drift av bygg. Da elektrisitet er den dominerende energikilden for oppvarming av bygg, og vi har forbud mot fossil oppvarming, er klimautslippene fra selve oppvarmingen lave. De representerer under 2 prosent av totale utslipp.

 

Produksjonen av byggevarer

En stor utfordring for næringen er knyttet til produksjonen av byggevarer. Den utgjør hele 24 prosent av utslippene til bygg- og anlegg. 25 prosent av den totale avfallsmengden i Norge ble generert av bygg- og anleggsvirksomhet i 2017, så her er også mye å hente. Næringen har selv bedt myndighetene om strengere krav til byggematerialer.

– Bygg- og anleggsnæringen kan spille en viktig rolle i det grønne skiftet. Det har kommet mange nye løsninger for energieffektive bygg etter at strenge energikrav ble introdusert i 2007. Når vi nå skal videreutvikle kravene, kan vi bidra til at investeringer utløser innovasjon og nye klimaløsninger, sier statsråden.

– Som bærekraftsminister er jeg opptatt av at Norge bidrar til å oppnå bærekraftsmålene innen 2030. Byggebransjen spiller definitivt en viktig rolle her, sier Astrup.

 

Nullutslippsteknologi

Regjeringen vil bidra til å skape markeder for nullutslippsteknologi. – Vi arbeider nå med å videreutvikle energikravene til bygg for å følge opp klimaforliket. Det innebærer atregjeringen vil skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift til nesten nullenerginivå i 2020. Forslag til nye energikrav vil bli sendt ut på høring i løpet av året.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00