Historisk arkiv

Økt innsats mot flom- og skredskader

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

De neste ukene er det ventet stor flom i vassdrag i store deler av landet. Derfor styrker regjeringen forebyggingsarbeidet mot flom- og skredskader med inntil 100 millioner kroner.

Store mengder snø og en kald vår gjør at det er fare for stor flom i vassdrag i store deler av landet de neste ukene. For at skadene skal bli minst mulig, vil regjeringen legge til rette for at flomutsatte kommuner kan gjennomføre forebyggende tiltak mot flom- og skredskader.

Regjeringen er opptatt av at folk skal være trygge der de bor. I perioden 2014-2019 er det brukt om lag 1,7 milliarder kroner til bygging av sikringstiltak mot flom og skred over NVEs budsjett.

I år er det bevilget i overkant av 300 millioner kroner til  formålet. I tillegg er det bevilget 60 millioner kroner til fysiske sikringstiltak på Svalbard. Nå setter regjeringen av inntil 100 millioner kroner for å dekke kommunenes kostnader knyttet til forebyggende tiltak.

– Det er mye dyrere å reparere skader i ettertid enn å forebygge. Derfor legger vi til rette for at flomutsatte kommuner kan søke om skjønnsmidler til forebyggende flomtiltak via fylkesmennene, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

− En rapport fra NVE viser at det er veldig stor sannsynlighet for stor flom mange steder i vår. Med de ekstra midlene ønsker vi å hjelpe kommunene til å få på plass akutte tiltak som kan begrense skadene, sier Tina Bru, olje- og energiminister (H).

− Økt flom- og skredfare er en konsekvens av klimaendringer og samfunnsutvikling. I tillegg til å sikre eksisterende bebyggelse der risikoen er størst,  må vi forberede og tilpasse oss klimaendringene i måten vi innretter og bygger samfunnet på. Dette innebærer blant annet å ikke bygge i områder som er spesielt utsatt for flom og skred, og vi må passe på at det vi bygger er robust nok, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00