Historisk arkiv

Regjeringen oppnevner ekspertgruppe som skal gjennomgå bostøtten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

− Bostøtten er en viktig ordning for mange familier med lav inntekt, og den hjelper mange å bo godt og trygt. Det er mange år siden bostøtten har blitt grundig gjennomgått. Nå trenger vi en helhetlig gjennomgang for å få bostøtten til å fungere bedre fremover, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Ekspertgruppen skal evaluere dagens bostøtteordning og hvordan den virker sammen med andre statlige og kommunale velferdsordninger. Gruppen skal også foreslå innretning på den fremtidige bostøtteordningen.

Ekspertgruppens medlemmer

Leder

  • Nils-Henrik von der Fehr, Hurdal, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo

Medlemmer

  • Kristin Aarland, Bærum, forsker II ved velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet
  • Nina Bjerkedal, Oslo, spesialrådgiver i Finansdepartementet
  • Bjørn Gudbjørgsrud, Larvik, rådmann i Sandefjord kommune
  • Katrine Lereggen, Skaun, rådmann i Melhus kommune
  • Lise Henriette Rånes, Bodø, boligkoordinator i Bodø kommune og styreleder av Kommunale boligadministrasjoners landsråd
  • Bodil Sivertsen, Sandnes, rådmann i Sandnes kommune
  • Trond Stigen, Bergen, seksjonssjef for bolig og områdesatsing i Bergen kommune

Ekspertgruppen er uavhengig, og medlemmene representerer kun seg selv.

Åpen prosess

Nils-Henrik von der Fehr skal lede ekspertgruppen. Han er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo og har bred erfaring fra utvalgsarbeid. Han var leder for statistikklovutvalget, og senest som leder for ekspertgruppen som utredet virkemidler for å sikre forsvarlig byggkvalitet.

− Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet, sier von der Fehr.

Bostøtten er en rettighetsbasert ordning som skal bidra til at husstander med lav inntekt og høye boutgifter har en egnet bolig. Hver måned mottar 80-90 000 husstander bostøtte. Ni av ti mottakere er leietakere. Bostøtten utgjør over 3 milliarder kroner i 2021.

Ekspertgruppen skal levere sin rapport til kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 1. februar 2022. Ekspertgruppen skal ha en åpen arbeidsform og skal legge til rette for innspill fra kompetansemiljøer, brukerrepresentanter, kommuner og andre som kan ha relevante innspill.

Les mandatet til gruppen her(PDF)

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00