Historisk arkiv

Tilskudd til kommuner som vil løfte innbyggernes digitale kompetanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tildeler to millioner kroner i engangsstøtte til 19 kommuner som ønsker å gi opplæring og veiledning til innbyggere som trenger økt digital kompetanse.

– Det er viktig at kommunene bidrar til at alle kan bruke ulike digitale verktøy og tjenester. Under pandemien har vi erfart hvor viktig det er å kommunisere digitalt. Vi vet at særlig mange eldre savner mer opplæring i bruk av digitale verktøy. Digitale møter med familien blir for mange den eneste muligheten når vi skal reise mindre og møtes mindre fysisk, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Midlene som nå tildeles skal bidra til at kommunene iverksetter lavterskeltilbud til sine innbyggere. Tilskuddsordningen støtter opp under regjeringens og KS' felles ambisjon om å gi alle innbyggere et reelt digitalt førstevalg. Koronapandemien har vist at kunnskap om, og evne til, å bruke digitale verktøy og tjenester er avgjørende når redusert fysisk kontakt med andre er et av de viktigste smitteverntiltakene.

Siden 2017 har 124 kommuner fått tilskudd på totalt 15 millioner kroner for å etablere slike lavterskeltilbud.

- I Norge har svært mange gode digitale ferdigheter, men det er fortsatt noen som trenger grunnleggende kompetanse. Eldre, personer utenfor arbeidslivet og innvandrere er blant dem som ofte trenger veiledning og opplæring, sier Helleland.

I januar 2020 forlenget staten og KS samarbeidet om økt digitale kompetanse i befolkningen gjennom Digihjelpen.

Samarbeidsavtalen og tilskuddet skal legge til rette for at alle kommuner får etablert et veiledningstilbud rettet mot innbyggere som mangler grunnleggende digital kompetanse.

Siden 2014 har KMD bevilget over 50 millioner til ulike tiltak for å øke den digitale deltakelsen i befolkningen. Blant tiltakene er støtte til KS og samarbeidet om Digihjelpen (www.digihjelpen.no), årlige tilskudd til Seniornett Norge og tilskudd til Kompetanse Norge for utvikling av kurs- og opplæringsmateriell innen grunnleggende digitale ferdigheter (www.digidel.no).

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Disse søkerne får i år innvilget tilskudd for å iverksette tiltak for å gi digital opplæring og veiledning:

Søker Tilskudd
Vaksdal kommune (samarbeid 6 kommuner) 200 000
Alstadhaug bibliotek 150 000
Froland kommune 150 000
Ringebu kommune 140 000
Ås kommune 120 000
Sunnfjord kommune 120 000
Malvik kommune 100 000
Alver kommune (Knarvik frivilligsentral) 100 000
Suldal kommune 100 000
Tromsø kommune 100 000
Lillestrøm kommune 100 000
Bamble kommune 100 000
Nordre Follo kommune 100 000
Tana kommune 100 000
Holtålen kommune 90 000
Modalen kommune 75 000
Kragerø kommune 63 000
Bømlo kommune 60 000
Tokke kommune 30 000