Historisk arkiv

Enighet i lønnsoppgjøret i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Jeg er glad for at vi har oppnådd enighet med både LO, Akademikerne, Unio og YS i lønnsoppgjøret i staten. Dermed har vi unngått streik, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

- Vi har fått et resultat innenfor frontfagsrammen på 2,7 prosent. Dette er viktig etter et svært krevende år der spesielt privat sektor er hardt rammet på grunn av pandemien, sier Astrup.

- Jeg er også svært glad for at hele potten skal fordeles lokalt i avtalen med Akademikerne. De lokale arbeidsgiverne kjenner sin virksomhet best, og kan bruke midlene til å sikre at virksomheten klarer å rekruttere og beholde viktig arbeidskraft. Midlene kan også brukes til å belønne ansatte som har gjort en spesielt stor innsats i forbindelse med pandemien, sier Astrup.

I avtalen med LO, Unio og YS skal 50 prosent av potten fordeles etter lokale forhandlinger.

Avtalen innebærer dessuten et resultat med en lavtlønnsprofil og en likelønnsprofil på sentrale tillegg.

- Året vi har lagt bak oss har vært krevende for oss alle, og mange statsansatte har strukket seg langt for at Norge skal komme seg igjennom krisen. Jeg er derfor ekstra glad i dag for at partene har kommet til enighet, sier Astrup.