Historisk arkiv

Gir kandidatene råd om informasjonssikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Det er viktig at politikere vet hvordan de kan beskytte seg mot misbruk av informasjon. Derfor sender regjeringen i sommer ut en brosjyre med gode råd om informasjonssikkerhet til alle kandidater som stiller til valg i høst. Målet er å gjøre politikerne mindre sårbare mot angrep.

I Norge har vi høy tillit til valggjennomføringen og de politiske institusjonenene. Tillit og åpenhet er helt grunnleggende for demokratiet.

De siste årene har uønsket påvirkning ved valg fått mer oppmerksomhet. Selv om det ikke finnes indikasjoner på at det gjennomføres større påvirkningsoperasjoner i Norge, er det viktig for regjeringen å ikke være naive. I løpet av sommeren får derfor alle kandidater en brosjyre i posten med informasjon og råd om hva de kan gjøre for å bli mindre sårbare for denne typen operasjoner.

− Vi ønsker å gi konkrete råd om hvordan kandidatene kan ivareta egen sikkerhet. På den måten kan de gjøre seg litt mindre sårbare for uønsket påvirkning, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Brosjyren er tilgjengelig på flere språk. Her kan du lese den:

Bidrar til økt bevissthet

− Brosjyren forklarer hvorfor den enkelte kandidat kan være av interesse, hvordan man kan unngå å bli usatt for uønsket påvirkning, og hvordan informasjon kan komme på avveie.

– Alle kandidatene får nå den samme informasjonen. Målet er at brosjyren skal gjøre dem bedre rustet til å ta forholdsregler og gjøre kloke valg, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Brosjyren er ett av tiltakene i regjeringens tiltaksplan for å styrke motstandsdyktigheten mot uønsket påvirkning ved høstens stortings- og sametingsvalg. Brosjyren er utarbeidet av Etteretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Politiets sikkerhetstjeneste på oppdrag fra Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Arbeidet er koordinert og finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Justis- og beredskapsdepartementets pressetelefon: 22 24 55 44 / 975 53 745