Historisk arkiv

Gratulerer med samefolkets dag 6. februar!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

—Samefolkets dag er en viktig dag å markere. Dagen er en påminnelse om at vår felles historie er en del av det som gjør Norge til et så mangfoldig og rikt samfunn, sier sameminister Linda Hofstad Helleland.

Samefolkets dag feires til minne om det første samelandsmøtet som ble holdt i Trondheim 6. februar i 1917. Siden den gang har markeringen økt i omfang, og den markeres nå fra nord til sør i Norge.  

– Samiske og norske flagg som vaier over hele landet vil kanskje bli den mest synlige markeringen av Samefolkets dag i år. Pandemien setter dessverre begrensninger for hvordan vi får feiret på. Likevel håper jeg at alle finner hyggelige måter å markere dagen på, sier Helleland. 

Ny stortingsmelding om levende samiske lokalsamfunn

Helleland skal til våren legge frem en egen stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv.  

- De samiske områdene har et høyt verdiskapingspotensial. Det er derfor viktig å gjøre de samiske lokalsamfunnene mer attraktive både å bo og jobbe i, slik at vi klarer å bremse den økende fraflyttingen vi ser tendenser til. I årets stortingsmelding vil temaet derfor være næringsgrunnlag for levende samiske lokalsamfunn, sier Helleland.

Gjennom stortingsmeldingen ønsker regjeringen å finne løsninger for både å stimulere til utvikling av tradisjonelle næringer og til å etablere ny næringsaktivitet.   

Om samefolkets dag

Samefolkets dag ble for første gang feiret i 1993 og ble offisiell flaggdag i Norge i 2004. Det samiske flagget er felles for samene i Norge, Sverige, Finland og Russland og er et felles symbol for hele det samiske folket.

Læhkoeh biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen!