Historisk arkiv

Presseinvitasjon

Kommunal- og moderniseringsministeren på digital reise til Vestfold og Telemark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup inviterer gründerar og offentlege aktørar i Vestfold og Telemark til digitale møte 1. mars.

Tema er blant anna mogelegheitene for næringsutvikling i ei digital framtid, og innspelsmøter til regjeringas strategi for småbyar som regionale kraftsenter. 

Program for den digitale reisa måndag 1. mars


Statsråd Astrup møter ei rekke aktørar:

Kl. 09:00 Dagleg leiar Merete Østerud i etablerarrettleiaren START i Vestfold og gründarar som er opptatt av digital næringsutvikling i regionen

Kl. 10:15 Ordførar Erik Bringedal, Larvik kommune

Kl.11:00 Dagleg leiar Inger Kristine Grønvold, eigar av restauranten Smak og drivar av småbåthavna i Stavern

Kl. 13:00 Fylkesordførar Terje Riis-Johansen i Vestfold og Telemark, kommunar og næringsliv i fylket gir innspel til regjeringas strategi for småbyer som regionale kraftsenter

Kl. 14:30 Innspelsmøtet til regjeringas strategi for småbyar som regionale kraftsenter held fram

Kl. 15:45 Knut Urdalen og aktørar frå det kreative samarbeidsprosjektet Birkeland Skaperverksted på Notodden, vinnar av Sam Eyde sin nyskapingspris 2020

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00