Historisk arkiv

Nå kan borettslag og sameier gjennomføre digitale årsmøter og generalforsamlinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Våren er sesong for årsmøter og generalforsamlinger i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier. – Fra 1. april åpner vi for at styrene kan beslutte å gjennomføre disse møtene digitalt, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Boliglovene krever i dag at generalforsamlinger og årsmøter avholdes fysisk, noe som gjør det vanskelig å gjennomføre møtene innenfor smittevernreglene.

I fjor vedtok Stortinget derfor en midlertidig adgang til å avholde digitale møter. En undersøkelse fra OBOS viser at de midlertidige reglene førte til økt deltakelse i møtene. Nå blir endringene permanente.

De permanente endringene i boliglovene likestiller digitale og fysiske møter, og gir styret adgang til å avgjøre hvordan møtene skal gjennomføres. Det blir ikke forbud mot fysiske møter. Lovendringene opphever også kravet om forhåndssamtykke for å motta informasjon på e-post, og overlater til styret å avgjøre hvordan informasjon til beboerne skal gis. På den måten likestilles elektronisk kommunikasjon med kommunikasjon på papir.

For å sikre beboerne som av ulike årsaker ikke er på digitale plattformer, innføres en lovbestemt rett til å reservere seg mot å motta informasjon på e-post. Styrene får også en plikt til å sikre at alle som ønsker å delta på årsmøter og generalforsamlinger, får deltatt på egnet vis – uavhengig av digital kompetanse og tilgang på digitale verktøy.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00