Historisk arkiv

Nye regler for å øke brannsikkerheten på campingplasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

For å styrke brannsikkerheten og forenkle reglene for campingnæringen, vil regjeringen innføre nye krav til avstand, parsellinndeling og branngater på norske campingplasser. Reglene trer i kraft til campingsesongen 2022.

Bransjen får dermed et år på å forberede seg på nye regler. De nye reglene vil gjelde nye tiltak på campingplasser – enten campingplassene er nyetablerte eller gamle. 

− Campingnæringen er en viktig del av turistnæringen i Norge, og sysselsetter mange mennesker over hele landet. Etter innspill fra næringen foreslår regjeringen nå et nytt avstandskrav på fire meter mellom alle campingenheter på campingplasser, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

For å styrke brannsikkerheten arbeider departementet med forskriftskrav om inndeling av campingplasser i parseller og etablering av branngater. Samtidig gir departementet en definisjon av campingenhet. Innføring av forskriften forutsetter at Stortinget vedtar en ny hjemmel i plan- og bygningsloven. Høring av forskriftskravene skal gjennomføres i 2021.

− De nye reglene skal være enkle å etterleve og gjøre campingplassene mer brannsikre. Med enda tydeligere regler blir det også enklere for det lokale brannvesenet å føre tilsyn med campingplassene, sier Astrup.

− Hvis alt går etter planen, kan de nye reglene tre i kraft fra 1. januar 2022 og dermed være klare til campingsesongen 2022. Endringene vil samlet føre til økt brannsikkerhet på campingplasser, sier Astrup.

− Etter en høringsrunde med god temperatur i 2019 og mye frustrasjon frem til i dag fra campingeiere, har vi opplevd at regjeringen har vært lydhør for våre innspill til nye regler. Det har vært spesielt viktig for NHO Reiseliv at regelverket ikke har tilbakevirkende kraft, campingbedriftene får mer forutsigbarhet i planleggingen fremover og at man får på plass et enklere regelverk å praktisere, som sikrer størst mulig grad av likebehandling av aktørene i bransjen, sier Jan-Henrik Larsen, avdelingsleder camping, NHO Reiseliv.

I tråd med plan- og bygningsloven vil de nye kravene gjelde for nye tiltak. Som nye tiltak regnes i denne sammenheng nyetableringer, utvidelser, oppgraderinger og andre vesentlige endringer av og på campingplassen. Mindre endringer innenfor campingenheten vil derimot ikke utløse nye krav.

Les proposisjon om parsellinndeling og branngater

Les statssekretær Heidi Nakkens presentasjon i kortform(PDF)

Se statssekretær Heidi Nakkens presentasjon, med illustrasjoner(PDF)